Unsere Zuchtkatzen:
Ildiko vom Dobelhof
OLH ebony
Stammbaum
 
Kurumba's Mon Cherie
OKH Variant
ebony
Unser Kastrat: